ขอบเขตการปกครอง
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
พื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทาน:
โครงการ:
พื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม
01 – 15 ก.พ. 2561
16 – 31 ม.ค. 2561
01 – 15 ม.ค. 2561
16 – 31 ธ.ค. 2560
01 – 15 ธ.ค. 2560
16 – 30 พ.ย. 2560
01 – 15 พ.ย. 2560
16 – 31 ต.ค. 2560
01 – 15 ต.ค. 2560
16 – 30 ก.ย. 2560
01 – 15 ก.ย. 2560
16 – 31 ส.ค. 2560
01 – 15 ส.ค. 2560
16 – 31 ก.ค. 2560
01 – 15 ก.ค. 2560
16 – 30 มิ.ย. 2560
01 – 15 มิ.ย. 2560
16 – 31 พ.ค. 2560
01 – 15 พ.ค. 2560
16 – 30 เม.ย. 2560
01 – 15 เม.ย. 2560
16 – 31 มี.ค. 2560
01 – 15 มี.ค. 2560
16 – 28 ก.พ. 2560
สัญลักษณ์ (เริ่มปลูก / อายุ)
01-15 ก.พ. 61 / 2 สัปดาห์
16-31 ม.ค. 61 / 4 สัปดาห์
01-15 ม.ค. 61 / 6 สัปดาห์
16-31 ธ.ค. 60 / 8 สัปดาห์
01-15 ธ.ค. 60 / 10 สัปดาห์
16-30 พ.ย. 60 / 12 สัปดาห์
01-15 พ.ย. 60 / 14 สัปดาห์
16-31 ต.ค. 60 / 16 สัปดาห์
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่น้ำท่วม 7 วัน
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip (shp)
ข้อมูล ณ วันที่:
ดาวน์โหลดแผนที่ปลูกข้าวนาปี (PDF)
จังหวัด:
ดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์ข้าวล่าสุด
( 15 ก.พ. 61)
จังหวัด:
สำนักชลประทาน:
สถานการณ์ภัยพิบัติด้านข้าว
ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่:

เว็ปไซต์นี้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โปรดกด Crtl+F5 เพื่อ Refresh หน้าจอให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน