ขอบเขตการปกครอง
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
พื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทาน:
โครงการ:
พื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม
ของช่วงเวลา
01 – 15 ส.ค. 2559
16 – 31 ก.ค. 2559
01 – 15 ก.ค. 2559
16 – 30 มิ.ย. 2559
01 – 15 มิ.ย. 2559
16 – 31 พ.ค. 2559
01 – 15 พ.ค. 2559
16 – 30 เม.ย. 2559
01 – 15 เม.ย. 2559
16 – 31 มี.ค. 2559
01 – 15 มี.ค. 2559
16 – 29 ก.พ. 2559
01 – 15 ก.พ. 2559
16 – 31 ม.ค. 2559
01 – 15 ม.ค. 2559
16 – 31 ธ.ค. 2558
01 – 15 ธ.ค. 2558
16 – 30 พ.ย. 2558
01 – 15 พ.ย. 2558
16 – 31 ต.ค. 2558
01 – 15 ต.ค. 2558
16 – 30 ก.ย. 2558
01 – 15 ก.ย. 2558
16 – 31 ส.ค. 2558
สัญลักษณ์ (เริ่มปลูก / เก็บเกี่ยว / อายุ)
01-15 ส.ค. 59/ 01-15 ธ.ค. 59/ 2 สัปดาห์
16-31 ก.ค. 59/ 16-30 พ.ย. 59/ 4 สัปดาห์
01-15 ก.ค. 59/ 01-15 พ.ย. 59/ 6 สัปดาห์
16-30 มิ.ย. 59/ 16-31 ต.ค. 59/ 8 สัปดาห์
01-15 มิ.ย. 59/ 01-15 ต.ค. 59/ 10 สัปดาห์
16-31 พ.ค. 59/ 16-30 ก.ย. 59/ 12 สัปดาห์
01-15 พ.ค. 59/ 01-15 ก.ย. 59/ 14 สัปดาห์
16-30 เม.ย. 59/ 16-31 ส.ค. 59/ 16 สัปดาห์
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่ปล่อยน้ำ
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip (shp)
ข้อมูล ณ วันที่:
ดาวน์โหลดแผนที่ปลูกข้าวนาปี (PDF)
จังหวัด:
ดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์ข้าวล่าสุด
(15 ส.ค. 59)
จังหวัด:
สำนักชลประทาน: